IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی
  • علوم اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه مهندسی پزشکی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۱
پلاسما پزشکی

دکتر مهران شاه منصوری
الکساندر فریدمن


قیمت: ۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۰۰۰۰
جذاب‌ترین مدارات الکترونیکی برای مهندسی پزشکی

بهادر مکی‌آبادی
احمدرضا محمدزاده‌قومیان


قیمت: ۳۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۵۱۰۰۰
فیزیک پزشکی آزمون‌های سال‌های 84 الی 98

سیدسلمان ذکریایی
حمید شرینی


قیمت: ۵۹۹۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۳۹۱۰۰
کامپوزیت‌های نانوالیاف برای کاربردی زیست‌پزشکی

مریم حسینی
سیرام راماکریشنا


قیمت: ۴۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۰۵۰۰۰
مبانی برنامه‌ریزی و طراحی مراکز درمانی: درمانگاه‌ها

مصطفی فرزام‌شاد


قیمت: ۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۰۰۰۰
مکانیک سیالات زیستی کاربردی

دکتر فرزان قالیچی
لی ویت


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۷۰۰۰۰