IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی
  • علوم اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه شهرسازی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۲۲) صفحه ۱ از ۳
Arc GIS به زبان شهرسازی

مسعود عبادی
نسیم وحیدی


قیمت: ۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۵۰۰۰۰
آمار و روشه ها و فنون برنامه ریزی(ارشد)

رستمی-عباسی


قیمت: ۸۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۶۵۰۰۰
اسکیس طراحی شهری

محسن شکری


قیمت: ۵۴۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۸۶۰۰۰
بانک سوالات شهرسازی(ارشد)

گروه مولفان


قیمت: ۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۰۰۰۰
بیان تصویر در اسکیس طراحی شهری

محسن شکدی -سورن منصور نیا


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۷۰۰۰۰
تاریخ شهر و شهر سازی(ارشد)

نواب میرزایی


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
راهنمای طراحی سیستم‌های روشنایی

سیاوش شادپی
رودیگر گانسلاندت


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
روش ها،شیوه ها و سنت های برنامه ریزی و طراحی شهری(ویژه ...

محمد علیم الفتی راد
نازنین محمدی


قیمت: ۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۵۰۰۰۰
زبان تخصی شهرسازی

هانیه شاه محمدیان


قیمت: ۵۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۹۵۰۰۰
سیر اندیشه های شهر سازی(ارشد)

پانته آعلی پور کوهی


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۷۰۰۰۰
شهرسازی معاصر( از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن)

لادن اعتضادی
واتسلاف اوستروفسکی


قیمت: ۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۲۰۰۰