IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی
  • علوم اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه داروسازی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
جداسازی ترکیبات کایرال روش ها و کاربردها

م
دکتر میرعلی فرج زاده


قیمت: ۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۶۳۰۰۰
زراعت مولکولی

دکتر غلامرضا زرینی
راینر فیشر


قیمت: ۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰
شیمی فیزیک دارویی

دکتر سیدکاظم هاشمین
دیوید اتوود


قیمت: ۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰