IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی
  • علوم اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه سایر زبان ها فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۲۶) صفحه ۱ از ۳
A Collection of Russian Stories

مریم شفقی
آلکساندر پولیشوک


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۵۵۰۰۰
Historia de la langua Espanola

نجمه شبیری
سیدمحمدرضا شبیری


قیمت: ۱۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۵۰۰۰
خواندن و درک مفهوم متن کتاب درسی برای تقویت گفتار... ...

دکتر شهرام نباتی
دکتر سوینج مهدیخانلی


قیمت: ۷۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۶۷۵۰۰۰
در پس‌کوچه‌های زندگی و شعر لرمانتوف

مهنوش اسکندری


قیمت: ۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۲۷۵۰۰
دروازه های آب( هفده گفتار)

جواد حدیدی


قیمت: ۵۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۹۵۰۰
دستور زبان روسی: صفت فعلی و قید فعلی

سعیده دست‌آموز
اولگا کانستانتینوونا گرکووا


قیمت: ۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۹۷۵۰۰
دستور زبان ژاپنی

تاتسویا ناگاشیما
صبرینه صوتی منفرد


قیمت: ۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۲۰۰۰
زبان شناسی فرانسه

گیتی دیهیم


قیمت: ۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۵۰۰۰
فرانسه نیمه تخصصی (بخش اول)(برای رشته های ادبیات، زبانش ...

گیتی دیهیم
آنماری موثقی


قیمت: ۴۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۰۵۰۰
فرانسه نیمه تخصصی(برای رشته های: ادبیات، زبانشناسی، هنر ...

آنماری موثقی
گلناز رعدی


قیمت: ۴۱۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۹۰۰
فرانسه نیمه تخصصی(برای رشته های: جامعه شناسی، روانشناسی ...

مهوش قویمی
نسرین دخت خطاط


قیمت: ۳۲۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۸۸۰۰