IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه رویه قضایی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۲
بررسی فقهی حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی

احسان سامانی


قیمت: ۳۶۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۲۴۰۰۰
حقوق در قضا، قاضی در قضا

سروش ستوده‌جهرمی


قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۲۱۵۰۰۰
مجموعه آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه شهردار ...

امید محمدی‌میلاسی


قیمت: ۲۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۹۳۵۰۰۰
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «جزایی»

سید حسین شاکری


قیمت: ۱۴۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۰۵۰۰۰
مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور «حقوقی»

سید حسین شاکری


قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۲۱۵۰۰۰
مراجع شبه قضایی (صلاحیت‌ها، وظایف و اختیارات)

رشید رشیدی


قیمت: ۵۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۳۱۰۰۰
مقررات قضایی حاکم بر مقررات وقف شامل: آراء وحدت رویه، ا ...

سید محمدرضا حسینی


قیمت: ۱۷۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۵۷۵۰۰۰
نشست‌های قضایی دادگستری کل استان فارس

ارسلان اشرافی
علی القاصی مهر-


قیمت: ۲۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۶۱۰۰۰