IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه درسنامه و آزمون های حقوقی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۶۹) صفحه ۱ از ۷
آزمون های جدید وکالت با پاسخهای تشریخی و تحلیلی

رضا شکری


قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۱۷۰۰۰۰
آزمونهای جدیدکارشناسی ارشد حقوق خصوصی

رضا شکری


قیمت: ۱۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۴۴۰۰۰۰
تست حقوق تجارت

دکتر فرید کمیجانی


قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۰۸۰۰۰۰
مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی

فرهاد منصوری


قیمت: ۱۹۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۷۱۰۰۰۰
مجموعه آزمونهای وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه

فرزانه سریر
محمد‌جواد افشون


قیمت: ۲۰۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰۰
مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی مصاحبه علمی و آزمون تش ...

مسلم قزل‌بیگلو
مرتضی شش‌بلوکی


قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۲۶۰۰۰۰
مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی جزای عمومی

رضا شکری


قیمت: ۱۸۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۲۰۰۰۰