IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه علوم پایه فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۸۵۶) صفحه ۱ از ۷۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر احمد مجد
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده


قیمت: ۲۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۱۶۰۰۰۰
آماروکمومتریکس برای شیمی تجزیه

دکتر سیدمهدی گلابی
جیمز.ان .میلر


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
آموزش ویادگیری ریاضیات(آموزش ریاضی 1و2)

پرفسور محمد حسن بیژن زاده


قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۲۵۰۰۰
اسیدهای آمینه بررسی ساختار و کمپلکس های آنها با یون های ...

دکترسیدعلی اکبر سجادی


قیمت: ۳۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۴۲۰۰۰
اصول شیمی عمومی جلد2 ویرایش3

مارتین سیلبربرگ
دکتر مجید میرمحمدصادقی


قیمت: ۲۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۱۶۰۰۰۰
اصول شیمی عمومی1 ویرایش 3

مارتین سیلبربرگ


قیمت: ۲۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۹۸۰۰۰۰
برنامه ارتباطات، آموزش، مشارکت و آگاهی افزایی (سیپا) تا ...

محمد صادق الهیاری
سید مهدی مجتهدی


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۷۰۰۰۰
بیوفیزیک پرتوی

0
دکتر محمود بهار


قیمت: ۹۴۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۴۶۰۰۰
تجارت کاربردی در پیاده‌سازی چابکی در کسب و کارها

فرهاد شکوهی‌نژاد


قیمت: ۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰
تدریس آنلاین (راهنمای نجات‌بخش)

جودیت وی
ریتا ماری


قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰۰
جبر خطی عددی و کاربردها جلد1

بیسوانات داتا
دکتر فائزه توتونیان


قیمت: ۹۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۹۱۰۰۰
جبرخطی و کاربردهای آن

دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا
گیلبرت استرانگ


قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۹۹۰۰۰۰