IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه علوم زیستی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۱۳۶) صفحه ۱ از ۱۲
زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتر احمد مجد
دکتر سیدمحمدعلی شریعت زاده


قیمت: ۳۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۲۴۰۰۰۰
مبانی بیوفیزیک

0
دکتر محمدرضا حسین دخت


قیمت: ۸۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۲۰۰۰۰
میکروب شناسی عمومی

0
دکتر صدیقه مهرابیان


قیمت: ۹۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۱۰۰۰۰
اسیدهای آمینه بررسی ساختار و کمپلکس های آنها با یون های ...

دکترسیدعلی اکبر سجادی


قیمت: ۳۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۴۲۰۰۰
کاربرد هوش مصنوعی در همترازی توالی‌های DNA و پروتئین

حمید رضا حسینی
محمد اله‌بخش


قیمت: ۶۶۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۹۸۵۰۰
مبانی بیولوژی گیاهی

دکتر هرمزدیار کیان مهر
کینگزلی استرن


قیمت: ۲۷۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۴۳۰۰۰۰
مبانی ژنتیک باکتری ها

0
دکتر رباب رفیعی طباطبایی


قیمت: ۶۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۸۵۰۰۰
میکروب‌شناسی عمومی

مهدی منوچهری
دکتر صدیقه مهرابیان


قیمت: ۴۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۲۳۰۰۰
بوم شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم افزار R

ناتان جی. سوونسون
دکتر حمید اجتهادی


قیمت: ۴۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۰۵۰۰۰
تنظیم متابولیسم (با دیدگاه انسانی)

کیت ان فراین
دکتر ثریا سجادی مجد


قیمت: ۹۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۷۳۰۰۰
حقایق مغز الفبای مغز و سیستم عصبی

دکتر مهناز قوسی
دکتر نامدار یوسف وند


قیمت: ۶۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۶۲۱۰۰۰