IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه مهندسی شیمی فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۸۱) صفحه ۱ از ۸
مرجع کامل انتقال حرارت

امید بابایی
0


قیمت: ۲۸۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۵۹۲۰۰۰
اصول فراوری گاز طبیعی

دکتر سعید پاک سرشت
انسیه ناظمی


قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰۰
راهنما و حل مسایل شیمی برای دانشجویان مهندسی

عیسی یاوری
لورنس براون


قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰۰
طراحی و شبیه سازی فرایندهای مهندسی شیمی با نرم افزار Pr ...

دکتر رضا مسیبی بهبهانی
مهندس عرفان باغانی


قیمت: ۶۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۸۵۰۰۰
طراحی و شبیه سازی فرایندهای مهندسی شیمی با نرم افزار PR ...

دکتر رضا مسیبی بهبهانی
مهندس عرفان باغانی


قیمت: ۶۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۸۵۰۰۰
مرجع کامل انتقال جرم

امید بابایی
0


قیمت: ۱۸۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۲۰۰۰۰
مرجع کامل ترمودینامیک

امید بابایی


قیمت: ۱۸۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۹۲۰۰۰
ترمودینامیک مهندسی شیمی جلد2

مهندس محمود ثنائی زاده
اسمیت


قیمت: ۱۹۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۷۱۰۰۰۰
مقدمه‌ای بر مهندسی شیمی ابزاری برای امروز و فردا

کنت سولن
جان حرب


قیمت: ۸۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۶۵۰۰۰
شیمی تجزیه مهندسی برای رشته های : شیمی، مهندسی شیمی، کش ...

دکتر علی اصغر انصافی-دکتر حسن رحیمی منصور


قیمت: ۸۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۲۰۰۰۰
بازیافت روغن های مستعمل

نسیبه حاجیلری
عارف شاهی


قیمت: ۲۲۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۹۸۰۰۰