IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه مهندسی عمران فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۱۹۷) صفحه ۱۱ از ۱۷
کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ARCGIS با تاکید بر مد ...

دکتر مرجان قائمی
دکتر روزبه شاد


قیمت: ۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۰۰۰۰
کامل‌ترین مرجع کاربردی OpenSEES

سیدمحمدجواد فروغی‌مقدم


قیمت: ۱۱۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۹۹۰۰۰۰
کامل‌ترین مرجع کاربردی طراحی سازه با SAP 2000 (سازه‌های ...

سهیل سروش‌نیا
محمد افضلی


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
کاملترین مرجع کاربردی ABAQUS (سطح مقدماتی)

سهیل سروش‌نیا
نیما بهشتیان


قیمت: ۱۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰۰
کاملترین مرجع کاربردی AutoCAD 2016

مرتضی مهروند
مصطفی گازری


قیمت: ۹۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۱۰۰۰۰
کاملترین مرجع کاربردی HYSYS (فرایندهای پایا)

ایمان اکبری
زهرا سبزعلی


قیمت: ۱۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۰۸۰۰۰۰
کلیات نقشه برداری

دکتر علی اصغر قائمی


قیمت: ۱۴۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۰۵۰۰
گزارش تحلیلی زمین لرزه سرپل ذهاب استان کرمانشاه

دکتر آرش حامد
دکتر علیرضا محمدجعفری صادقی


قیمت: ۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۵۰۰۰
گودبرداری وپایش درمحیطهای شهری جلد1:اصول پایه و روش های ...

0
دکتر جهانگیر خزائی


قیمت: ۱۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۲۰۰۰