IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه مهندسی عمران فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۱۹۷) صفحه ۱۳ از ۱۷
مدل‌سازی و تحلیل پروژه‌های ژئوتکنیک با FLAC

بهروز باقری
کامران باقری


قیمت: ۳۷۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۳۷۵۰۰
مدلسازی کیفیت آب برای رودخانه ها و نهرها

مارچلو بندینی
جورج ساکریس


قیمت: ۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۷۰۰۰۰
مدیریت طرح‌ریزی کارگاه‌های عمرانی

محمد جعفری فشارکی


قیمت: ۹۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۵۵۰۰۰
مدیریت نگه داری روسازی راه هاو خیابان ها

سیدعباس طباطبایی حسن زیاری


قیمت: ۳۴۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۰۶۰۰۰
مرجع کاربردی (XSTEEL)Tekla Stractures بخش سازه‌های فلزی ...

قدرت‌الله مومنی


قیمت: ۶۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۸۵۰۰۰
مرجع کاربردی Civil 3D

بیژن شورچه


قیمت: ۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰
مرجع کاربردی OpenSees

محمدرضا سرداری
امیرحسین خسروشاهین


قیمت: ۷۹۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۱۵۵۰۰
مرمت و بازسازی چاههای آب

گئورگ هوبن
کریستف ترسکاتیس


قیمت: ۲۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۲۵۰۰۰
مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

دکتر پوریا بی پروا
مهندس مصطفی داوودی نژاد


قیمت: ۱۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۵۳۰۰۰
مروری بر هیدرولیک محاسباتی

دکتر رسول دانشفراز


قیمت: ۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۱۵۰۰۰
مروری برهیدرولیک جریان باسطوح آزاد باحل مسائل دربرنامه ...

دکتر رسول دانشفراز منازاده


قیمت: ۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۸۱۰۰۰
مقاوم سازی سازه های بتنی بااستفاده از FRP

0
فریبرز ناطقی الهی شهرام ملکی


قیمت: ۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۶۰۰۰۰