IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انساني و اجتماعي
  • علوم پايه
  • علوم فني و مهندسي
  • علوم كشاورزي و دامي
  • علوم پزشكي
  • هنر و معماري

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه فارماكولوژي فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۲
پرکاربردترین داروها

شعیب دهقانی
شاهو فیضی


قیمت: ۱۲۹۰۰۰۰
راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارو ...

حمیدرضا کوهستانی
نیره باغچقی


قیمت: ۶۰۰۰۰۰
راهنمای کامل داروهای بیهوشی

محبوبه صفوی
مهدی رضایی


قیمت: ۱۳۹۰۰۰۰
اطلس تصویری روش‌های دارو دادن

نسرین براهیمی
پاملا باربارالین


قیمت: ۲۹۹۰۰۰
گیاهان دارویی: پرستاری و آموزش به ب ...

محمدرضا حیدری
رضا نوروززاده


قیمت: ۲۴۰۰۰۰
داروهای جامع مراقبت‌های ویژه: بر اس ...

محمدرضا رجبی
سمیرا باقری


قیمت: ۷۴۹۰۰۰
اخلاق در داروسازی

عزیز شهرکی واحد


قیمت: ۲۱۹۰۰۰