IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه پيراپزشكي فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۲۴۲) صفحه ۱ از ۲۱
100 مورد بالینی در بخش اورژانس و مراقبت های ویژه

فردین حیدری
رضا بهرامیان هابیل


قیمت: ۸۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۹۲۰۰۰
اصطلاحات رایج و کاربردی در پرستاری

محبوبه داودی‌کنگ‌سفلی


قیمت: ۴۵۵۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۰۹۵۰۰
اصول توموگرافی کامپیوتری CT سیرام 2016

کریمی
اکبری


قیمت: ۲۲۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۰۲۵۰۰۰
اصول توموگرافی کامپیوتری؛ مبانی فیزیکی، آناتومیکی و تکن ...

دکتر فریبرز فائقی
دکتر علی عباسیان اردکانی


قیمت: ۱۹۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۷۸۲۰۰۰
اصول مراقبت از بیمار: نگرشی جامع بر پرستاری

بورلی‌ویتر دوگاس
فروزان آتش‌زاده‌شوریده


قیمت: ۲۷۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۴۷۵۰۰۰
اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت اول: منابع و کیفیت ...

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪاﻧﯽ
و همکاران


قیمت: ۵۶۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۴۸۰۰۰
اصول مهندسی آب: از منبع تا مصرف قسمت دوم: پمپ و پمپاژ، ...

و همکاران
محسن سعدانی


قیمت: ۶۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۵۲۰۰۰
امتحان یار بیماری های نوزادان

بهرام قاضی جهانی


قیمت: ۱۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۲۱۵۰۰۰
امتحان یار جنین شناسی لانگمن

بهرام قاضی جهانی


قیمت: ۱۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۰۳۵۰۰۰
امتحان یار مباحث بهداشت

بهرام قاضی جهانی


قیمت: ۱۵۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۳۹۵۰۰۰