IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب در زمينه حقوق داوری فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۱۲) صفحه ۱ از ۱
The Principle of Compensation in International «اصل جبر ...

دکتر امیر حسین کوشا


قیمت: ۵۳۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۷۷۰۰۰
تفسیر شرط داوری «بازچاپ1400»

دکتر امید رشیدی
دکتر عیسی امینی


قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۱۷۰۰۰۰
حقوق داوری در آراء دوره 2 جلدی جلد سخت

محمد کاکاوند


قیمت: ۲۷۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۴۳۰۰۰۰
حقوق داوری در آراء دوره 2 جلدی شومیز

محمد کاکاوند


قیمت: ۲۴۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۱۶۰۰۰۰
داور یاور قاضی مجموعه مقالات

محمد کاکاوند


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
داوری در حقوق خانواده در فقه و حقوق ایران

سید حسن میرزایی


قیمت: ۱۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۲۰۰۰
داوری در رویه قضایی

زهرا فرمان نژاد


قیمت: ۳۲۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۸۸۰۰۰
درآمدی بر حقوق داوری سایبری «بازچاپ1400»

مسعود اخوان‌فرد
رضا شهیدی‌صادقی


قیمت: ۱۱۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۰۳۵۰۰۰
راهنمای تعارض منافع در داوری

محمد کاکاوند
IBA


قیمت: ۵۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۵۰۰۰۰
روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف «با تاکید بر صلاحیت شورا ...

احمد پورابراهیم
میررضا سلیمی


قیمت: ۳۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۳۳۰۰۰
عملکرد داور از اشتغال تا برائت

محمد کاکاوند


قیمت: ۶۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۵۴۰۰۰۰
کتاب مرجع داوری «قواعد باشگاه داوری اختلافات قراردادی ( ...

زینب باقری
سمانه کافتری


قیمت: ۴۳۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۹۱۵۰۰۰