IMG-LOGO             

دسته بندی محصولات

  • علوم انسانی و اجتماعی
  • علوم پایه
  • علوم فنی و مهندسی
  • علوم کشاورزی و دامی
  • علوم پزشکی
  • هنر و معماری

نتایج جستجو


ليست كتاب هاي انتشارات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري فهرست مناسب چاپ تعداد يافت شده (۵۸) صفحه ۱ از ۶
طراحی سامانه های زهکشی

دکتر عبدا... درزی نفت چالی


قیمت: ۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰
راهنمای سدهای خاکی کوتاه راهنمای مکان یابی ،طراحی وساخت

تیم استیونز
دکتر لیلا غلامی


قیمت: ۲۱۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۹۰۰۰
معادلات دیفرانسیل مقدماتی

دکتر محسن خالقی مقدم
دکتر یاسر خلیلی


قیمت: ۳۷۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۳۳۰۰۰
فیزیولوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در. ...

دکتر محمود رائینی


قیمت: ۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰
رئولوژی دیسپرسیون ها (مبانی و کاربردها)

دکتر علی معتمدزادگان
ثروت تادروس


قیمت: ۴۳۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۳۸۷۰۰۰
فنون مهندسی ژنتیک

ایشیل آکسان کورناز
دکتر حمید نجفی زرینی


قیمت: ۴۹۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۴۱۰۰۰
سیلیسیوم در کشاورزی از تئوری تا عمل

یونچاو لیانگ وهمکاران
دکتر سیدمصطفی عمادی


قیمت: ۲۵۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۲۲۵۰۰۰
کمی سازی تنوع زیستی کارکردی

پلا لائورا ای
فرناندو کاسانووس


قیمت: ۱۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۹۰۰۰۰
تعارض ادله روایی و راه برون رفت از آن

دکترسیدعلی هاشمی‌خان‌عباسی


قیمت: ۵۴۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۴۸۶۰۰۰
پروتئین های دانه روغنی کلزا

دکتر علی معتمدزادگان
دکتر علیرضا قدس ولی


قیمت: ۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۷۲۰۰۰
مبانی و روش های آبیاری

دکتر عبدا... درزی نفت چالی
دکتر مهدی جعفری تلوکلایی


قیمت: ۱۸۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۶۲۰۰۰
روغن زیتون از تولید تا مصرف

دکتر حسین صادقی


قیمت: ۲۰۰۰۰۰ | قیمت سایت: ۱۸۰۰۰۰