حقوق نشر شاخه ای مهم از حقوق آفرینش های فکری است که بطور خاص در حوزه نشر کتاب اعم از کاغذی و الکترونیکی به موضوع قانونگذاری و دادرسی می پردازد. سابقه این علم به سال 1348 همزمان با تصویب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بازمی گردد که در سال های 1352 و 1379 و 1382 با تصویب قوانین ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و تجارت الکترونیکی گسترش یافته است.

نویسندگان، مؤلفان، مترجمان، ناشران، توزیع کنندگان، کتابفروشان، عوامل فنی چاپ، فعالان حوزه نشر الکترونیک و صاحبان پلتفرم های عرضه کننده کتاب از جمله مخاطبان حقوق نشر هستند که می توانند در این دوره شرکت نمایند.

سابق از این دوره های حقوق نشر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، ادارات کل ارشاد اسلامی در شهرستان های قم و گرگان و انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی توسط دکتر حسینی نیک برگزار گردیده و مورد استقبال بوده است.

این دوره می تواند از یک تا 10 جلسه می تواند برگزار گردد و لیکن بر اساس تجربه، دوره پنج جلسه ای می تواند مناسب ترین دوره برای مخاطبان ذکر شده باشد.

مبلغ این دوره 250 هزار تومان تعیین گردیده که برای اعضای انجمن 50 درصد تخفیف درنظر گرفته شده است. کد تخفیف برای مدیر مسئول انتشارات ارسال گردیده که یک بار قابل استفاده می باشد.

جلسات این دوره در روزهای پنج شنبه بطور هفتگی ساعت 10 صبح برنامه ریزی شده تا فراعت بیشتری برای همکاران و مخاطبان باشد.

کلاس های این دوره بصورت مجازی و از طریق نرم افزار وبینار برگزار شده و کد ورود به کلاس قبل از برگزاری نخستین جلسه از طریق پیامک برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

در این نرم افزار امکان پرسش و پاسخ و اعلام نظر توسط شرکت کنندگان نیز وجود دارد.

https://webinar24.ir/abup/

         


دوره حقوق نشر

(تألیف، ترجمه و نشر)

بحث اول: حوزه قوانین پیشینی (آفرینش های فکری) و حوزه مقررات پسینی (ضوابط نشر)

بحث دوم: بررسی سابقه قانون گذاری در حوزه پیشینی (آفرینش های فکری)

 • کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی
 • کنوانسیون برن / کنوانسیون ژنو /معاهده وایپو
 • قوانین داخلی
 • قانون مجازات عمومی (مصوب 1304)
 • قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348)
 • قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب 1352)
 • قانون اجرای احکام مدنی‌ (مصوب ۱۳۵۶)
 • قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب 1379)
 • قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382)

بحث سوم: بررسی سابقه قانون گذاری در حوزه پسینی (ضوابط نشر)

 • قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 1365)
 • مصوبه اهداف و سیاست ها و وضوابط نشر (مصوب 1367)
 • مصوبه اهداف و سیاست ها و وضوابط نشر (مصوب 1389)
 • آیین نامه ها و بخشنامه های حوزه نشر

بحث چهارم: اثر مورد حمایت

 • خصوصیات اثر
 • انواع اثر

بحث پنجم: حقوق پدیدآورنده

 • حقوق مادي پديدآورنده
  • حقوق و امتيازات مالي پديدآورنده
  • استثنائات
  • شرط حمايت از حقوق مادي
  • خصوصيات حقوق مادي پديدآورنده
  • انواع توقیت
 • حقوق معنوي پديدآورنده اثر
  • انواع حق معنوي پديدآورنده
  • خصوصيات حق معنوي پديدآورنده

بحث ششم: حقوق ترجمه و تکثیر

 • حقوق ترجمه
  • حقوق مادی مترجم
  • حقوق معنوی مترجم
  • مبدأ ایجاد حق ترجمه
  • توقیت در ترجمه
 • حقوق تکثیر

بحث هفتم: جرایم و مجازات ها

 • جرایم و مجازات های مربوط به حقوق مادی
 • جرایم و مجازات های مربوط به حقوق معنوی
 • جبران خسارت
 • دستور جمع آوری کتاب های غیر قانونی

بحث هشتم: واگذاری حقوق مادی پدیدآورنده (قرارداد نشر)

 • خصوصیات پدیدآورنده و مسؤولیت های وی
 • خصوصیات ناشر و مسؤولیتهای وی
 • خصوصیات موضوع قرارداد نشر
 • قرارداد (پیشنهادی) نشر كتاب

بحث نهم: مراحل اداری انتشار کتاب

 • کتابنامه (فیپا) از کتابخانه ملی و شابک
 • آيين نامه اجرايي فهرست نويسي پيش از انتشار
 • مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • ثبت اثر
 • دریافت اعلام وصول از اداره کتاب بعد از انتشار

مدرس: دکتر سید عباس حسینی نیک
بیوگرافی مدرس:

پژوهشگر حقوق مالکیت فکری نویسنده، مترجم و ناشر

استاد دانشگاه الزهرا

آثار منتشر شده:

 • سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر
 • مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری
 • حقوق نشر

 


ثبت نام در دوره آموزشی